top of page
Keyboard and Mouse

Hakkımızda

About us

30 yıldan fazla deneyimle;

-Mimari Proje

-Kurumsal ve Bireysel Proje Yönetimi

-Konsept Proje Tasarımı ve Projelendirilmesi

-Bakım Onarım, Tadilat Projeleriniz  ve İnşaatları

-Danışmanlık; Proje & İnşaat

-Ofis, Büro Binaları, Santral ve Telekomünikasyon Binaları 

-Konut, Villa Proje & İnşaat 

-Malzeme & Mobilya

-Proje Yönetimi, Proje & İnşaat

-3D Modelleme & Görselleştirme

alanlarında mimari serüvenimiz heyecanla devam ediyor.

More than 30 years of experience;

​ ​

-Architectural Project

​ ​

-Corporate ve Personal Project Management

​ ​

-Concept Project Design and Projecting

​ ​

-Maintenance, Repair and Renovation Projects and Constructions

​ ​

-Consulting; Project & Construction

​ ​

-Office, Office Buildings, Central  and Telecommunication Buildings

​ ​

-Residential, Villa Project & Construction

​ ​

-Material & Furniture

​ ​

-Project Management, Project & Construction

​ ​

-3d Modeling & Visualization

​ ​

Our architectural adventure in the fields continues with excitement.

logo vuma1.jpg
logo vuma1.jpg

Our Team.

.
Kurucu / Founder & owner

vumimarlik@outlook.com

Tel: x

Karbon Sketching
Skyscraper
y
Partner

x@x.x

Tel: x

Siyah Kalemleri
x
x

x@x

Tel: x

Profesyonel Renkli Kalemler
x
x

x@x

Tel:x

bottom of page